Pedagogy: Elementary (Grades K–6) (Somali)

Test Framework

Imtixaan yaraha I (Test Code 417)
Qeyb mowduuceedka Ujeeddooyinka Xadka la doonayo Qiyaas ahaan Miisaanka Imtixaan yaraha
I. Horumarinta Ardayda iyo Barashada 0001–0003 50%
II. Deegaanka Barashada 0004–0006 50%
Imtixaan yaraha II (Test Code 418)
Qeyb mowduuceedka Ujeeddooyinka Xadka la doonayo Qiyaas ahaan Miisaanka Imtixaan yaraha
I. Wax baris iyo Qiimayn 0007–0009 50%
II. Doorarka iyo Mas'uuliyadaha Xirfadeed 0010–0012 50%

Horumarinta Ardayda iyo Barashada

0001

Fahan horumarka inta lagu jiro sanad dugsiyeedka dugsiga hoose iyo sida loo bixiyo fursado waxbarasho oo ka taageera ardayda xagga jir ahaan, bulsho, shucuur, akhlaaq, iyo kobaca garashada.

 • muujinta aqoonta sifooyinka koboca, geeddi-socodka, iyo horumarka jireed, bulsho, shucuur, akhlaaq, iyo meelaha garasho
 • muujinta aqoonta kala duwanaanta koritaanka ee ardayda dugsiga hoose xagga jireed, bulsho, shucuur, anshax, iyo meelaha garasho iyo dhaqamada waxbarida ee ka jawaabaya kala duwanaanshahan
 • adeegsashada aqoonta sida horumarka ardayda ee dhinac kasta uu saameyn ugu yeelan karo horumarka iyo waxqabadka meelaha kale
 • adeegsiga aqoonta sida kobaca jidhka, shucuurta, akhlaaqda, iyo garashada ardayda ay saameyn ugu yeeshaan barashada iyo sida wax looga qabto arimahan markaad samaynayso go'aanada barista
 • aqoonsiga wax barista koritaan ahaan habboon ee buuxineysa baahida ardayda iyo taageerta koritaanka ardayga ee dhinacyada garasho, bulsho, shucuur, akhlaaq, iyo mid jir ahaanba
 • garashada sida caqabadaha shakhsiyeed (tusaale, waxbarashadii hore, hibada, asalka luqadda iyo dhaqanka) iyo arrimaha ka jira guriga, dugsiga, iyo bulshada (tusaale, isdhexgalka asxaabta; isticmaalka tubaakada, aalkolada, iyo daroogada) ay saameyn ugu yeelan karto horumarka ardayda dugsiga hoose iyo u diyaarsanaanta inuu waxbarto
0002

Fahan geeddi-socodyada barashada iyo sida loo bixiyo fursado waxbaris oo dhiirrigelisa waxbarashada iyo guulaha ardayga.

 • muujinta aqoonta sida ardaydu wax u bartaan, u dhex galaan aqoonta, una horumariyaan waxqabadka iyo xirfadaha fikirka iyo sida loo isticmaalo istiraatiijiyado waxbaris oo kala duwan si loogu dhiirrigeliyo guulaha hadafkan
 • adeegsiga aqoonta fikradda u diyaarsanaanta xaaladaha kala duwan iyo istaraatiijiyadaha ku aaddan adeegsiga xoogga ardayga ee aasaaska u ah dhiirigelinta barashada iyo khaladaadka ardayga ee fursadaha barashada
 • muujinta aqoonta istiraatiijiyadaha ee ka caawinaya ardayda inay dhisaan wax macno leh (tusaale ahaan, isku xirka fikradaha cusub iyo fikradaha la yaqaan, xiriir ka sameynta khibradaha ardayda; siinta fursado hawlgalka firfircoon, wax beddelida, iyo tijaabinta fikradaha iyo qalabyada)
 • muujinta aqoonta waxyaabaha saameeya barashada ardayda (tusaale ahaan, aqoon iyo khibrad hore, u diyaargarowga koritaanka, caafimaadka, xaaladaha dhaqaale, dhaqamada macallinka fasalka, duruufaha qoyska, deegaanka bulshada) iyo sida loo bixiyo khibradaha waxbarasho ee ka jawaabaya khibradaha, sifooyinka, iyo baahiyaha kaladuwan ee ardayda
 • aqoonsiga istiraatiijiyadaha lagu dhiirrigelinayo ardayda inay qaataan mas'uuliyadda qaabeynta howlaha iyo natiijooyinka waxbarashadooda
 • muujinta aqoonta sida gaarka ah ee hababka iyo habraacyada waxbarista, oo ay kujirto adeegsiga tikniyoolajiyadda, laga filan karo inay saameyn ku yeelato geedi socodka iyo natiijooyinka waxbarashada
0003

Fahan kala duwanaanta ardayda iyo sida loo bixiyo fursadaha waxbarid ee buuxiya baahiyaha ardayda leh sooyaallo kala duwan iyo waxyaabo gaar ah iyo sare u qaadista dhammaan waxbarashada iyo guusha ardayda.

 • muujinta aqoonta kala duwanaanshaha hababka waxbarashada iyo waxqabadka (tusaale, kala duwanaanta qaababka barashada iyo qaababka waxqabad ee la doorbiday, caqli badan) iyo sida loo qaabeeyo tilmaamaha ka jawaabaya baahida ardayda oo adeegsada awooda ardayda si kor loogu qaado barashada
 • adeegsiga aqoonta meelaha gaar ahaaneed (tusaale ahaan, barashada, naafanimada, fikirka, dhibaatooyinka, jirka gaarka ah, ama caqabadaha dhimirka, hadiyadaha, hibada) iyo istiraatiijiyado lagu hormarinayo barashada ardayda leh waxyaabo gaar ah, oo ay kujirto ogaanshaha goorta iyo sida loo helo adeegyada iyo agabyada ku habboon si loo daboolo baahiyaha ardayda
 • muujinta aqoonta geedi socodka barashada luqadda labaad iyo istaraatiijiyado lagu taageerayo barashada ardayda luuqadooda koowaad aysan aheyn Ingiriis, oo ay kujirto ogaanshaha goorta iyo sida loo helo adeegyada ku habboon iyo ilaha si loo daboolo baahiyaha ardayda
 • muujinta aqoonta sida loo isticmaalo agabyadaa tikniyoolajiyadda si loogu fududeeyo barashada ardayda leh asalo, astaamo, baahiyo, iyo kartiyo kala duwan
 • muujinta aqoonta tabarucyada, sifooyinka, iyo qaab nololeedka kooxaha kala duwan ee bulshada Mareykanka ah; dawladda, taariikhda, luqadda, iyo dhaqanka kooxaha Hindida Mareykanka ee fadhigoodu yahay Minnesota; iyo siyaabaha loo bixiyo khibradaha waxbarasho ee ka tarjumaya kana jawaabaya ardayda kala duwan ee bulshada, dhaqanka, iyo qoysaska
 • muujinta aqoonta kala duwanaanta dhaqanka iyo bulshada iyo xeerarka; sida wax looga barto looguna daro khibradaha ardayda, dhaqankooda, iyo ilaha bulshada mid barasho; iyo sida aragtiyo badan layskugu keeno barashada aagagga mawduucyada
 • muujinta aqoonta sida loo aqoonsado loogana jawaabo fikradaha xunxun ee ku saabsan kala-duwanaanta, oo ay ku jiraan laakin aan ku xadidnayn eex, takoor, eex, iyo cunsuriyad mid hay'ad ama mid shaqsiyadeedba iyo jinsi, iyo sida loo abuuro bulsho waxbarasho taas oo kala-duwanaanta kooxaha iyo shaqsiyaadka la qiimeeyo lana ixtiraamo
 • aqoonsanaya ahmiyada ay u leedahay macalimiinta aaminaada dhamaan awooda ardayda inay wax ku bartaan heerarka ugu sareeya iyo ka go'naanshaha inay ku adkeystaan caawinta ardayda oo dhan si ay u gaaraan guusha arday ahaan

Deegaanka Barashada

0004

Fahan sida loo dejiyo jawi badbaado leh, loo wada dhan yahay, oo jawi wanaagsan leh oo dhiirigeliya isdhexgalka bulshada ee wanaagsan, ka qeyb qaadashada firfircoon ee barashada, iyo is-dhiirigelinta.

 • muujinta aqoonta sida loo sameeyo cimilo wanaagsan oo fasal loona abuuro jawi waxbarasho oo dhiirrigeliya isku-kalsoonaanta, ka-qaybgalka firfircoon, iyo xiriir wanaagsan oo dhexmara ardada oo dhan
 • muujinta aqoonta sida looga caawiyo ardayda inay u shaqeeyaan si wax soo saar leh ayna iska kaashadaan midba midka kale xaalado kala duwan iyo sida loo abuuro xiriiro asaag ah oo kobciya barashada
 • muujinta aqoonta rajooyinka laga qabo isdhexgalka ardayda, doodaha tacliimeed, iyo masuuliyada mid shaqsiyeed iyo mid kooxeedba oo abuuraya jawi wanaagsan oo fasalka aan lahayd xadad, lehna is ixtiraam, taageero, baaritaan, iyo barasho
 • adeegsiga aqoonta dhiirrigelinta aadanaha, dhaqanka, iyo kooxaha bulshada, oo ay ku jiraan mabaadi'da cilmu-nafsiga, cilmiga dadka iyo dhaqamadooda, iyo cilmiga bulshada, si loo aqoonsado istiraatiijiyado wax ku ool ah oo lagu dhiirrigelinayo barashada ardayda iyo abaabulka iyo taageeridda shaqsi iyo koox
 • muujinta aqoonta arrimaha iyo xaaladaha u badan inay sare u qaadaan ama yareeyaan dhiirrigelinta asalka ah iyo istaraatiijiyadaha ka caawinta ardayda inay noqdaan kuwo is-dhiiragaliya (tusaale, la xiriirida casharada danaha shaqsiyadeed ee ardayda, u oggolaanshaha ardayda inay kala doortaan waxbarashadooda, taasoo u horseedida ardayda inay weydiiyaan su'aalo iyo dabagalaan dhibaatooyinka macnaha u leh iyaga)
 • aqoonsashada sida dhiirigelinta aasaasiga ahi sare ugu qaado barashada ardayda ee nolosha oo dhan iyo sida isticmaalka istaraatiijiyado dhiirrigelin oo kala duwan u dhiirrigelin karto horumarka ardayga ee xirfadaha iyo kartida joogtada ah
 • muujinta aqoonta sida loo falanqeeyo jawiga fasalka iyo go'aan qaadashada iyo hagaajinta si kor loo hagaajiyo xiriirada bulshada iyo kordhinta dhiirigelinta ardayga iyo ka qaybqaadashadooda
0005

Fahan sida loo abuuro jawi waxbarasho abaabulan oo wax soo saar leh oo sare u qaadaya dhammaan kaqeybgalka ardayda iyo waxbarashadooda.

 • muujinta aqoonta waxqabadka, nidaamyada fasalka wax ku ool ah, horumar ahaan ku habboon ee dhiirrigeliya jawi habeysan oo wax soo saar leh iyo dhiirigelinta barashada ujeeddada leh iyo ka qaybgalka buuxa ee dhammaan ardayda ee shaqooyinka madaxa-bannaan
 • adeegsiga aqoonta istiraatiijiyadaha maaraynta jawiga waxbarista si loo kordhiyo waqtiga lagu qaato casharada fasalka (tusaale, abuuritaanka rajooyinka wada xiriirka iyo dhaqanka, maareynta kala guurka, maareynta qalabka, fulinta jadwalada ku habboon)
 • muujinta aqoonta istaraatijiyadaha abaabulka jawi muuqda ee fasalka si loo fududeeyo barashada ardayga loona gaaro himilooyin qeexan
 • muujinta aqoonta sida loo abaabulo, loo qoondeeyo, loona maamulo agabyada (tusaale, waqtiga, booska, u fiirsashada) si loogu dhiirrigeliyo ardayda waxbarashadooda iyo ka qaybqaadashada firfircoon ee howlaha wax soo saarka leh
 • adeegsiga aqoonta sida loo qaabeeyo loona maareeyo bulshooyinka waxbaranaya taas oo ardaydu ay qaataan mas'uuliyadda naftooda iyo midba midka kale, soo bandhigaya ballanqaad, ka qayb qaadashada go'aan qaadashada, qaab ah iskaashi iyo madaxbannaani labadaba u shaqeynaya, iyo ku lug lahaanshaha waxqabadyo waxbarasho oo ujeedo leh
 • adeegsiga aqoonta maaraynta fasalka wax ku oolka ah, oo ay ku jiraan hababka loogu dhiirigaliyo ardayda inay la socdaan dhaqankooda iyo kor u qaadista iskaashiga ardayda iyo dareenka masuuliyada iyo isla xisaabtanka ka dhax jira fasalka
 • muujinta aqoonta sida loo falanqeeyo jawiga fasalka iyo go'aan qaadashada iyo hagaajinta si kor loogu qaado wax soo saarka iyo kaqeybgalka
0006

Fahan sida loogu isticmaalo farsamooyinka isgaarsiinta ah hadalka, tilmaamaha, iyo warbaahinta ee wax ku oolka ah in lagu hormariyo su'aalaha jira, waxbarashada, iskaashiga, iyo isdhexgalka taageerada leh ee fasalka.

 • adeegsiga aqoonta aragtida isgaarsiinta, horumarinta luqadda, doorka luqadda ku leedahay barashada, iyo u adeegsiga luqadda ujeedooyin kala duwan (tusaale, si kor loogu qaado iska warbixinta, horumarinta aqoonsiga, barashada)
 • muujinta aqoon ku saabsan sida astaamaha ardaydu u kala duwan yihiin (tusaale, da'da, jinsiga, asalka dhaqanka, asalka luqadeed, ka reebanaanta) waxay saameyn ku yeelan kartaa wada hadalka fasalka iyo sida si wax ku ool ah loola xiriiro dhammaan ardayda (tusaale ahaan, iyadoo la adeegsanayo xirfado dhegeysi firfircoon, erayo ku habboon, tilmaamayaasha aan hadalka aheyn)
 • muujinta aqoonta farsamooyinka isgaarsiinta hadalka ah, aan hadalka ahayn, iyo warbaahinta ee gudbinta fikradaha iyo macluumaadka iyo gaaritaanka yoolalka la cayimay (tusaale, bixinta jawaab celin, dhisida isku kalsoonaanta ardayda)
 • aqoonsansashada istiraatiijiyadaha lagu taageerayo laguna balaarinayo sharaxaada ardayda dugsiga hoose xagga hadalka, qoraalka, iyo warbaahinta kale iyo kobcinta xiriirka xasaasiga ah ee ardayda iyo ardayda oo dhan
 • muujinta aqoonta sida loo isticmaalo noocyada kala duwan ee warbaahinta iyo teknoolojiyada waxbarashada si loo kobciyo fursadaha waxbarasho
 • adeegsashada aqoonta istiraatiijiyadaha hagaajinta isgaarsiinta si kor loogu qaado fahamka iyo kaqeybgalka ardayda
 • muujinta aqoonta ujeedooyinka kala duwan ee su'aala waydiinta (tusaale, dhiirrigelinta doodda, baaritaanka fahamka ardayda, ka caawinta ardayda inay muujiyaan fikradahooda iyo hababka fikirida, dhiirrigelinta u bareerida halista wax soo saarka iyo xallinta dhibaatada, fududeynta xusuusta, dhiirigelinta fikirka midaysan iyo kaladuwanaanta, dhiirrigelinta xiisaha) iyo farsamooyinka su'aalo waydiimaha wax ku ool ah oo ku saabsan xaalado waxbarasho oo kala duwa

Wax baris iyo Qiimayn

0007

Fahan noocyada kala duwan ee qiimeynta; xiriirada ka dhexeeya qiimeynta, tilmaamaha, iyo barashada; iyo isticmaalka qiimeynta si loo hubiyo horumarka ardayda ee joogtada ah iyo gaaritaanka heerarka iyo ujeedooyinka la qeexay.

 • muujinta aqoonta sifooyinka, isticmaalka, faa'iidooyinka, iyo xaddidaadaha noocyada kala duwan ee qiimaynta rasmiga ah iyo mid aan rasmi ahayn (tusaale, imtixaanka dhibcaha leh (criterion-referenced test), imtixaan isbarbar dhiga shaqsiyaadka (norm-referenced test), imtixaanka macalinka uu diyaariyo, imtixaanka ku salaysan casharada, botofooliyo, indha-indhaynta macalinka, qiimeynta asxaabta, qiimaynta uu ardayga asaga iska qaado)
 • muujinta aqoonta aragtida cabirka, fikradaha udub dhexaadka u ah qiimeynta (tusaale, ansaxnimada, kalsoonida, eexda), farqiyada u dhexeeya qiimeynta iyo baarista, iyo doorka qiimeynta ay ku leedahay barista iyo barashada
 • muujinta aqoonta ujeedooyinka qiimeynta (tusaale, kormeerka, isbarbardhiga, baaritaanka, ogaanshaha) iyo sida loo xusho, loo dhiso, loona isticmaalo istaraatiijiyadaha qiimeynta, aaladaha, iyo teknolojiyada ujeedooyinka iyo baahiyaha kala duwan leh, oo ay ku jirto qiimeynta horumarka ardayga ee lagu gaarayo heerarka gobolka
 • adeegsashada aqoonta xeeladaha ee isku dhafida tilmaamida iyo barida iyo adeegsiga qiimeynta si loo aqoonsado awooda iyo baahiyaha ardayda, la socoshada horumarka ardayga, qiimeynta iyo wax ka beddelka waxbarista, iyo kor u qaadida koritaanka ardayga iyo helitaanka fursado waxbarasho oo wax ku ool ah
 • muujinta aqoonta sida loo dhiirigeliyo ardayda dugsiga hoose isticmaalkooda is-qiimeynta si loo aqoonsado awoodooda iyo baahidooda loona dejiyo yoolalka shaqsiyeed ee waxbarashada
 • aqoonsashada ahmiyada ay leedahay adeegsiga qiimeyn badan iyo istaraatiijiyad wax looga bedelayo qiimeynta fasalka ee ardayda leh astaamo iyo baahiyo kaladuwan (tusaale ahaan, bartayaasha luuqada Ingiriisiga, ardayda leh waxyaabaha gaarka ah)
 • muujinta aqoonta sida loo sameeyo loona ilaaliyo diiwaanada waxqabadka ardayga; adeegso agabyada teknolojiyada si loo ururiyo loona falanqeeyo xogta loona tarjumo natiijooyinka, ulana xiriiri si masuuliyad leh oo wax ku ool ah ardayda, waalidiinta/dadka ardayda mas'uulka ka ah, iyo asxaabtooda waxqabadka iyo horumarka
0008

Fahan nidaamka qorshaynta waxbarista iyo sida loogu isticmaalo qorshaynta wax ku oolka ah in lagu naqshadeyo casharada dhiirrigeliya waxbarashada iyo guusha dhammaan ardayda.

 • muujinta aqoonta waxyaabaha ay tahay muhiimka in la tixgeliyo marka la qorsheynayo waxbaridda (tusaale, heerarka gobolka, yoolalka manhajka, dabeecadda mawduuca; aragtida barashada; horumarka ardayda, astaamaha, fikirka, iyo waaya-aragnimada hore; aqoonta iyo xirfadaha hada jira ee ardayda; waqti iyo agabyo la heli karo)
 • adeegsiga aqoonta sida loo adeegsado noocyada kala duwan ee macluumaadka iyo ilaha xogta inta lagu jiro qorshaynta si loo qeexo yoolalka waxbarashada, loo xusho habab waxbaris ku habboon iyo agabyada, loona waafajiyo qaababka waxbarasho ee ardayda, baahiyaha, iyo khibradaha kala duwan
 • muujinta aqoonta sida loo qorsheeyo loona hirgeliyo khibradaha waxbarasho ee ku habboon yoolalka manhajka, ee khuseeya ardayda, kuna saleysan mabaadi'da barashada wax ku oolka ah (tusaale ahaan, hawlgalinta aqoontii hore, saadaalinta fikradaha hore, dhisida xirfado cusub ahna kuwii horey loo bartay)
 • muujinta aqoonta sida loo qaabeeyo casharrada iyo waxqabadyada lagu kala duwan yahay si loo daboolo baahiyaha horumarineed iyo kuwo shaqsiyeed ee ardayda iyo in laga caawiyo dhammaan ardayda inay horumar gaaraan
 • adeegsiga aqoonta sida loo abuuro qorshooyinka gaagaaban iyo kuwa fog ee kuxiran baahida ardayga iyo waxqabadkooda, qiimeeyo qorshooyinka laxiriira yoolalka gaagaaban iyo kuwa fog, iyo hagaajinta qorshooyinka si loo daboolo baahiyaha ardayga loona xoojiyo waxbarashada
 • muujinta aqoonta xirfadaha iyo istiraatiijiyadaha ku lug lahaanshaha qorshe wax ku ool ah xaaladaha cayiman (tusaale ahaan, la shaqeynta asxaabtaada si loo qorsheeyo waxbarista, ku darida manhajka iyo abuurista cutubyo kala duwan oo daraasad ah, maareynta ilaha teknolojiyadda inta lagu gudajiro howlaha waxbarashada, ku maareynta barashada ardayga jawi tiknoolajiyadeed oo isku dhafan)
0009

Fahan sida loo isticmaalo xeelado waxbarasho oo kala duwan si loo siiyo khibrado wax ku ool ah oo ku habboon oo kor u qaadaya dhammaan guusha ardayda sidoo kale kobcinaya koriinka fikirka muhiimka ah, xalinta dhibaatooyinka, iyo xirfadaha waxqabadka.

 • muujinta aqoonta waxbaridda kala duwan (tusaale, barashada iskaashiga, barida maadooyinka kala duwan, waxqabadyada gacanta, barashada tikniyoolajiyadda ku saleysan, daahfurka hanuunka ah, ku dhaqanka hagida, tusaalaha); astaamahooda, faa'iidooyinkooda, iyo xaddidnaantooda; iyo isticmaalkooda ku aadan kor u qaadista barashada ardayda iyo ku guuleysiga heerarka gobolka
 • aqoonsiga geedi socodka garashada ee laxiriira noocyada kala duwan ee barashada iyo istaraatiijiyadaha edbinta ee kicin kara hababkan iyo kobciyo horumarka ardayda fikirka xasaasiga ah, xalinta dhibaatooyinka madaxa banaan, iyo awooda waxqabadka
 • muujinta aqoonta sida loo horumariyo, loo hirgeliyo, loona qiimeeyo qorshooyinka casharka ee adeegsada istaraatiijiyado kala duwan, habab, iyo agabyo, ay ka mid yihiin ilaha farsamada, si kor loogu qaado barashada ardayga
 • muujinta aqoonta ahmiyada ay leedahay in si isdaba joog ah loola socdo wax ku oolnimada barida iyo in si dabacsan looga jawaabo fahamka ardayda, fikradaha, baahiyaha, kaqeybgalka, iyo jawaab-celinta (tusaale, iyadoo la badalayo xawaaraha casharka, iyadoo la adeegsanayo habab kala duwan oo waxbarid ah, iyadoo laga faa'iideysanayo fursada waxbarasho ee aan la filayn)
 • adeegsiga aqoonta sida loo qaabeeyo istiraatiijiyad waxbarid oo lagu gaaro ujeedooyin waxbaris oo kala duwan lana kulmo baahiyaha ardayda ee kala duwan (tusaale, adeegsiga istiraatiijiyado kooxeedyo kala duwan; kala duwidda waxbarista; adeegsiga istiraatiijiyado badan oo lagu barayo isku nuxur ahaan; adeegsiga agabyo iyo agab wax ku ool ah, oo ay ku jiraan kombuyuutarrada iyo ilaha kale ee farsamada)
 • muujinta aqoonta sida loo isticmaalo habab badan si kor loogu qaado kaqeybgalka ardayda iyo barashada iyo sida loo kala duwo nidaamka waxbarista si loo gaaro ujeedooyin la bixiyay iyo looga jawaabo baahiyaha ardayga
 • muujinta aqoonta sida loo horumariyo bandhig sax ah, cad iyo matalaada fikradaha, isticmaal sharraxaadyo kale si kor loogu qaado fahamka ardayda, iyo soo bandhigida aragtiyo kala duwan si loo dhiirrigeliyo fikir muhiim ah
 • adeegsiga aqoonta sida loo isticmaalo tikniyoolajiyada tacliinta si loo gaarsiiyo barasho wax ku ool ah ardayda ka shaqeysa heerar kala duwan iyo tilaabooyin, kicinta heerarka sare ee waxbarashada, iyo balaarinta aqoonta ardayda ee ku saabsan tikniyoolajiyadda iyo adeegsigeeda

Doorarka iyo Mas'uuliyadaha Xirfadeed

0010

Fahan sida loola xiriiro oo si wax ku ool ah loo dhaxgalo qoysaska, asxaabta, iyo bulshada si loo taageero loona xoojiyo barashada iyo fayoobaanta ardayga.

 • adeegsiga aqoonta xirfadaha iyo istaraatiijiyadaha lagu abuurayo xiriiro wax ku ool ah waalidiinta/dadka ardayda mas'uulka ka ah si loo taageero waxbarashada ardayga iyo fayoobaantooda iyo wax ka qabashada waxyaabaha ay ka walaacsan yihiin ee ah xaaladaha loo dhiibay
 • muujinta aqoonta ahmiyada ay leedahay in loola xiriiro qoysaska si joogto ah iyo istiraatiijiyado loogu talagalay bilaabida iyo joogteynta xiriir wax ku ool ah oo lala yeesho qoysaska
 • adeegsiga aqoonta xirfadaha iyo istaraatiijiyadaha ee sida fiican loola shaqeynayo xirfadlayaasha kale ee dugsiga (tusaale ahaan, macallimiinta fasallada kale, macallimiinta waxbarashada gaarka ah, takhasusayaasha warbaahinta, macallimiinta farshaxanka, xirfad-yaqaannada) si loo wanaajiyo guusha ardayda iyo kor u qaadista guud ahaan jawiga waxbarasho
 • muujinta aqoonta xirfadaha iyo istaraatiijiyadaha lagula tashanayo waalidiinta/dadka ardayda mas'uulka ka ah, la-taliyayaasha, macalimiinta kale, iyo xirfadlayaasha wakaaladaha bulshada si ay isugu xiraan jawiga ardayda una horumariyaan kobaca iyo barashada ardayga
 • muujinta aqoonta ilaha bulshada (tusaale ahaan, hay'adaha dhaqanka, ganacsiyada, shakhsiyaadka, wakaaladaha adeegga bulshada) iyo istiraatiijiyado loogu adeegsanayo agabkan si loo daboolo baahiyaha ardayda loona dhiirrigeliyo horumarka ardayga iyo waxbarashadooda
0011

Fahan fursadaha horumarinta xirfadeed iyo agabyada iyo sida loo noqdo xirfadle ka tarjumaya oo si joogto ah u qiimeeya saameynta xulashooyinka iyo ficillada dadka kale, oo ay ku jiraan ardayda, waalidiinta/dadka ardayda masuulka ka ah, iyo asxaabta, iyo kuwa sida firfircoon u raadiya fursado kobcin oo ah dhanka xirfadeed.

 • muujinta aqoonta doorka milicsiga iyo is-qiimeynta kobaca xirfadeed ee joogtada ah iyo istiraatiijiyado wax ku ool ah oo loo adeegsanayo milicsiga, is-qiimeynta, fikirka muhiimka ah, xalinta dhibaatada, iyo barashada is-hagida ee lagu hagaajinayo barashada barista laguna gaaro himilooyinka xirfadeed
 • muujinta aqoonta sida loo isticmaalo indha indhaynta fasalka, macluumaadka ku saabsan ardayda, iyo noocyada kala duwan ee cilmi baarista sida ilaha loogu talagalay qiimeynta natiijooyinka barista iyo barashada iyo aasaas u noqoshada iyo wax ka beddelka dhaqanka waxbarashada
 • muujinta aqoonta fursadaha kala duwan ee horumarinta xirfadeed iyo ilaha (tusaale ahaan, joornaalada xirfadeed, cilmi baarista waxbarashada, agabyada onlaynka, aqoon isweydaarsiyo) iyo sida loogu adeegsado dhiirrigelinta milicsiga, xalinta dhibaatooyinka, iyo taageerida kobaca xirfadeed, oo ayna ku jiraan horumarinta xirfadaha tikniyoolajiyadda ee joogtada ah
 • muujinta aqoonta doorarka iyo masuuliyadaha xubnaha kala duwan ee dugsiga bulshada iyo qaababka si wax ku ool ah loola shaqeyo kuwa kale ee bulshada dugsiga (tusaale, asxaabta, lataliyeyaasha, maamulayaasha, kormeerayaasha) si loo xoojiyo aqoonta barida, xirfadaha, iyo wax ku ool nimada
0012

Fahan aasaaska taariikheed iyo falsafadeed ee waxbarashada; xuquuqda iyo waajibaadka ardayda, waalidiinta/wakiilada, iyo barayaasha xaaladaha waxbarasho ee kala duwan; iyo tilmaamaha sharciga iyo anshaxa ee barayaasha Minnesota.

 • muujinta aqoonta aasaaska taariikhiga ah iyo falsafo ee waxbarashada, ujeedooyinka ururada waxbarashada, iyo howlaha iskuulada iyo nidaamyada iskuulka sida ururada bulshada dhexdeeda
 • muujinta aqoonta doorka macallimiinta maadaama ay yihiin shaqaalaha dawladda iyo xuquuqdooda iyo waajibaadkooda xirfadlayaal ahaan (tusaale ahaan, helitaanka iyo joogtaynta shatiga, isticmaalida dhaqan xirfadeed oo habboon, wax ka qabashada baahiyaha bartaha oo dhan, ilaalinta sirta, siinta waxbarasho ku habboon ardayda naafada ah, ka warbixinta kiisaska la ogyahay ama looga shakisan yahay xadgudub ama dayacaad, iadeegsiga dhaqammo habboon oo la xiriira macluumaadka iyo teknolojiyada)
 • muujinta aqoonta heerarka anshaxa xirfadeed ee Code of Ethics for Minnesota Teachers (Xeerka Anshaxa ee Macallimiinta Minnesota)
 • muujinta aqoonta xuquuqda ardayga xaalado kaladuwan (tusaale ahaan, marka loo eego nidaamka xuquuq dhowrista, anshaxa, asturnaanta, xoriyada hadalka, fursad waxbarasho oo loo siman yahay)